طراحی وب سایت - پلن برنز

صفحه اصلی (تا چهار بخش)

فرم تماس

نمایش موبایل

طراحی واکنش گرا

سه صفحه (هر کدام دو بخش)

دوستانه با موتورهای جستجو

تحویل : ۱۰ روزه

وردپرس

نصب پلاگین های مورد نیاز

یکبار هزینه

دو ماه پشتیبانی رایگان

در صورت ثبت سفارش پیش پرداخت مابقی مبلغ در طی مدت شش ماه اخذ خواهد شد.

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صاف