مقررات

با دسترسی یا استفاده از نرم افزار، شما نشان می دهد که شما به عنوان خوانده شده، درک و موافقت کرده اید که از این توافق نامه استفاده از شرایط (“شرایط”) استفاده کنید. شرکت حق دارد تا تغییرات یک جانبه در این موافقتنامه را انجام دهد. این موافقتنامه برای همه بازدیدکنندگان، کاربران و دیگران که به سرویس دسترسی دارند («کاربران») اعمال می شود.
با توجه به شرایط و ضوابط این موافقتنامه، شما به این ترتیب مجوز غیر منحصربفرد، محدود، غیر قابل انتقال، غیر مجاز، غیر مجاز، قابل لغو مجوز برای استفاده از نرم افزار برای استفاده شخصی خود و به عنوان مجاز توسط ویژگی های از پلت فرم این شرکت تمامی حقوق خود را که در این نرم افزار به صراحت ارائه نشده است، ذخیره می کند. این شرکت ممکن است در هر زمان برای هر دلیلی یا بدون دلیل این مجوز را لغو کند.

شما موافقت میکنید که در ارتباط با استفاده از نرم افزار یا محصولات شما، هرگونه قانون یا مقررات مربوطه، از جمله نقض حقوق شخص ثالث، را نقض نکنید. شما تنها مسئول تعاملات خود با سایر کاربران هستید. ما حق را حفظ می کنیم، اما هیچ تعهدی برای نظارت بر اختلافات بین شما و سایر کاربران وجود ندارد. ما مسئولیت تعاملات شما با دیگر کاربران و یا هر گونه اقدام یا بی عدالتی کاربر نخواهیم داشت.
استفاده از این نرم افزار در معرض خطر است. ما وعده های خاصی در مورد نرم افزار نمی گذاریم و ما هیچ تعهدی در مورد عملکرد خاص نرم افزار و یا قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و یا توانایی شما برای برآورده ساختن نیازهای شما نداریم. ما مسئول و مسئولیتی در قبال خسارات و ویروس هایی که ممکن است نرم افزارها، سیستم ها، تجهیزات و سایر اموال شما را از دسترسی شما به نرم افزار و یا استفاده از آن آلوده نکنند، مسئول نیستیم.

ما درباره یکپارچگی و امنیت اطلاعات شخصی شما مراقبت می کنیم. با این وجود، ما نمی توانیم تضمین کنیم که شخص ثالث غیر مجاز هرگز نمیتواند اقدامات امنیتی ما را شکست دهد یا از اطلاعات شخصی شما برای مقاصد نامناسب استفاده کند. شما تصدیق می کنید که اطلاعات شخصی خود را به خطر می اندازید.
این پلتفرم ممکن است حاوی پیوندهایی به مطالب شخص ثالث باشد که ما متعلق به آنها نیست و یا تحت کنترل آنها نیستند. این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال چنین سایت هایی، اطلاعات، مواد، محصولات یا خدمات شخص ثالث را تایید یا پذیرفته نیست. اگر به یک وبسایت یا سرویس شخص ثالث از Platform دسترسی داشته باشید، این کار را به خطر می اندازید و متوجه می شوید که این توافق نامه و سیاست حفظ حریم خصوصی شرکت برای استفاده شما از چنین سایت هایی اعمال نمی شود. شما به صراحت شرکت را از هرگونه وظیفه ای که از استفاده شما از وب سایت، سرویس یا محتوای شخص ثالث ناشی می شود، تسکین می دهید.
مگر اینکه به صراحت در غیر این صورت بیان شده باشد، ما هیچگونه ضمانتنامه ای را به هیچ وجه، به صورت اشکال، ضمنی، قانونی یا غیرقانونی ارائه نمی دهیم، و بطور خاص، تمامی ضمانتنامه های ضمنی، از جمله هر گونه ضمانت تجاری بودن یا تناسب اندام برای یک هدف خاص تا حداکثر مجاز قانون مجاز .
ما هیچ مسئولیتی نداریم و هیچ گونه فعالیتی را که توسط شخص یا سازمان دیگر انجام نشده است، تأیید نمیکنیم و هیچ محصولی را که تبلیغ نمیشود کنترل نمیکنیم. بر این اساس، ما ممکن است مستقیما یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هر گونه از دست دادن یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از نرم افزار توسط دیگران نداشته باشیم.

جز این که در موارد دیگر مشخص شده باشد، این نرم افزار حق نسخه برداری است. شما ممکن است هیچ بخشی از این نرم افزار را توزیع نکنید. این نرم افزار به طور هوشیارانه از تکنولوژی خود محافظت می کند و دیگران را به دلیل موافقت نامه های مجوزی اجازه می دهد از آن استفاده کند. استفاده یا توزیع نرم افزار بدون اجازه از ما، دزدی نرم افزاری است. ما محصولات ما را از طریق اینترنت توزیع و فروش می کنیم. ما توزیع یا فروش محصول را از طریق کانال های غیر مجاز مانند مزایده ها، شبکه های همکار به شبکه و یا از طریق سایت های فروش غیر قانونی ارائه دهنده ژنراتور های کلید و یا سریال توزیع نمی کنیم. اگر فکر می کنید یا از طریق یکی از این راه ها نرم افزار را بدست آورده اید، ممکن است نرم افزار قلابی داشته باشید. لطفا برای کمک به ما تماس بگیرید.
شما موافقت میکنید از شرکت و شرکتهای تابعه، نمایندگان، مجوز دهندگان، مدیران و سایر شرکتهای وابسته و کارمندان، پیمانکاران، نمایندگان، افسران و مدیران خود از هر گونه و یا هر گونه ادعا، خسارت و تعهدات، ضرر و زیان، بدهی ها، هزینه ها یا بدهی ها و هزینه ها (از جمله هزینه های وکیل مدافع، محدود به آنها نیست) ناشی از: (i) استفاده و دسترسی شما به پلت فرم، از جمله هر گونه داده یا محتوای منتقل شده یا دریافت شده توسط شما؛ (۲) سوءاستفاده غفلت یا عمدی محصولات؛ (iii) نقض شما از هر شرایطی از این توافقنامه، از جمله بدون محدودیت نقض هر یک از بازپرداختها و ضمانتهای فوق؛ (iv) نقض هرگونه حق شخص ثالث، از جمله بدون هیچ محدودیتی از هرگونه حق حریم خصوصی یا حقوق مالکیت معنوی؛ (v) تخطی از هر گونه قانون، قاعده یا مقررات قابل اجرا؛ (vi) سوء رفتار اشتباه شما؛ یا (vii) دسترسی هر یک از طرف های دیگر و استفاده از سرویس با نام کاربری، رمز عبور و سایر کد های امنیتی مناسب شما.

این نرم افزار بر مبنای “همانطور که هست” و “به عنوان موجود” ارائه شده است. استفاده از پلت فرم در معرض خطر است. به حداکثر حد مجاز توسط قانون قابل اجرا، این پلت فرم بدون هیچ گونه ضمانتی از نوع، به صورت بیان یا ضمنی ارائه می شود، از جمله، اما نه محدود به ضمانت های ضمنی تجاری، تناسب اندام برای یک هدف خاص یا عدم نقض. هیچ مشاوره یا اطلاعات، چه به صورت خوراکی یا نوشته ای، که توسط شما از طریق ما یا از طریق پلتفرم به دست آورده اید، هیچگونه ضمانتی را ارائه نمی دهد که به صراحت در اینجا بیان شده باشد. بدون محدود کردن موارد فوق، شرکت، شرکت های تابعه آن، وابسته به آن و مجوز دهنده های آن معتبر نیستند که محتوای دقیق، قابل اعتماد یا درست باشد. که نرم افزار مورد نیاز خود را برآورده می کند؛ که نرم افزار در هر زمان خاص یا مکان در دسترس خواهد بود، بدون وقفه یا امن؛ هرگونه نقص یا خطا اصلاح می شود یا این که نرم افزار رایگان از ویروس ها یا دیگر اجزای مضر است. هر گونه محتوای دانلود شده یا به طور غیرقانونی از طریق استفاده از این پلتفرم به دست می آید از خطر خود شما دانلود می شود و شما تنها مسئول هر گونه آسیب به سیستم کامپیوتری و یا دستگاه های تلفن همراه خود هستید یا از دست دادن اطلاعاتی که از چنین دانلود یا استفاده از پلت فرم حاصل می شود .
ما تأیید، تأیید، تضمین یا مسئولیت هر محصول یا خدماتی را که توسط یک پلت فرم تبلیغ شده یا ارائه شده توسط یک شخص ثالث ارائه نمی شود، تصویب یا تأیید نکنیم، و شرکت هیچ مشکلی را برای انجام معامله بین شما و شخص ثالث نگذارد ارائه دهندگان محصولات یا خدمات
ما حق تغییر این خط مشی رازداری در هر زمان را داریم.